Всичко това не е ново, разбира се, но Cortana ще може да се синхронизира с умните устройства на ниво, което не беше достъпно преди. Creator Update ще се появи през пролетта на следващата година, но едва ли ще видим екипирани с кортана домакински уреди преди края на 2017-а. Хардуерните производители ще трябвад а интегрират новата версия на Windows 10 в продуктите си, така че ще минат няколко месеца преди да видим първите умни къщи в действие. Въпреки това, посоката е ясно начертана и се движим към бъдеще, в което ще имаме контрол над повечето аспекти от домакинството – за добро или лошо – по електронен път.