Въпреки това е хубаво да разберем, че компанията съдейства напълно при подобни неморални случаи, които могат да зачестят, ако злосторникът се измъкне безнаказан. С развитието на социалните мрежи и месинджърите, е много лесно да изпратите анимация, която да повлияе негативно на хора с епилепсия или други проблеми. В този случай Twitter е изпълнила всички изисквания веднага, без да иска допълнителни доказателства от Кърт или да оспорва съдебната заповед, което е похвално. Ще видим докъде ще доведе всичко това.